Humus soorten onder de loep

Tuincompost

Je zal zeker al ondervonden hebben dat zelf composteren niet eenvoudig is.  Goede compost ontstaat pas als de verhouding koolstof/stikstof in orde is. Daarom is het belangrijk de composthoop op te bouwen uit keuken- en groenafval (geeft stikstof) uit de tuin, afgewisseld met bladeren en/of zaagsel (geeft koolstof). Alleen zaagsel van onbehandeld hout komt in aanmerking en kan bij schrijnwerkerijen gevraagd worden. Bladeren van de tuin zijn eigenlijk het  bestel. Als je ze met de grasmaaier opneemt, worden ze meteen versnipperd wat het composteren vereenvoudigd. Een goede composthoop moet warmte opwekken en binnen 4 maanden klaar zijn. Compost waar stro en dierlijk afval in verwerkt wordt, geeft behalve een goede humusopbouw  ook een toename van nuttige micro-organismen.

compost die meer dan een jaar ligt, heeft in zich nog weinig voedingswaarde maar doet prima dienst als bodemverbeteraar.

Paarde- en stalmest

Van oudsher werd en wordt dit nog altijd gebruikt om de bodem te verbeteren. Er zijn twee manieren op dit te gebruiken. Het verse stalmest kan rechtstreeks op de tuin worden gevoerd. Op deze manier krijg je veel verlies van stikstof. Beter is het om het verse stalmest eerst  op een hoop te zetten zodat het kan composteren.  Na verloop van tijd, dit is afhankelijk van de buitentemperatuur, verteert het stalmest en kan het als compost gebruikt worden. In de zomer kan stalmestcompost al op enkele weken klaar zijn. Je krijgt dan een goede bodemverbeteraar met  gunstige bodemorganismen en bruikbaar om aan alle gewassen te geven omdat het gecomposteerd is.

Wormenmest

Wormenmest werd 30 jaren geleden al gepromoot maar is toen nooit echt van de grond gekomen. Nu lijkt de tijd er rijp voor en wordt wormenmest echt  populair. Niet voor niets natuurlijk want het is  de Rolls Royce der composten!  Wormenmest zijn eigenlijk wormenkeutels.  Speciaal geselecteerde wormen met name de rode compostworm (Eisenia andrei) of de tijgerworm (Eisenia foetida) worden bij organische materiaal gevoegd. Dat kan van alles zijn: tuinafval, stalmest, paardemest of  op basis van turf in combinatie met melen. Al het organische materiaal passeert door het darmkanaal van de wormen en levert een meststof op met het volledige scala aan miro-organismen die essentieel zijn voor een rijk bodemleven. Net wat  jouw grond en jouw planten nodig hebben, een levende bodem om in te groeien! De planten groeien enorm op basis van wormenmest : niet omwille van de meststofwaarde die in wormenmest aanwezig is want die is procentueel klein maar omdat  een levende bodem ervoor zorgt dat de aanwezige voedingsstoffen massaal ter beschikking komen van de planten.