Hoe bekom je een levende bodem?

HOE BEKOM JE EEN LEVENDE BODEM?

Een levende bodem krijg je door ervoor te zorgen dat er voldoende organisch materiaal in de grond aanwezig is: we denken dan aan compost, paarde- of stalmest, wormenmest… Hierdoor  gaat de bodemstructuur verbeteren, deze materialen gaan het humusgehalte in de grond verhogen. Concreet betekent dit dat de bodem beter water kan vasthouden en de hoeveelheid micro-organismen, nuttige bacteriën en schimmels in de grond gaan toenemen. En dat is nu juist de essentie! Dankzij het gunstige bodemleven gaan de wortels van planten sterk uitgroeien en daardoor meer mogelijkheden hebben om de beschikbare voedingsstoffen en  water op te nemen. Gevolg is dat je zelden nog extra  meststoffen in korrelvorm moet bij geven. Onze bodems zijn trouwens meestal te  rijk aan meststoffen. Bovendien bevatten de humsusaanbrengers ook een zeker meststofwaarde naast de nuttige schimmels en bacteriên. Het probleem ligt niet bij de meststoffengift maar bij het gebrek aan bodemleven waardoor de plant de aanwezige meststoffen niet kan benutten.