Bodemstructuur

De bodemstructuur is zoals hij is op het moment dat je ergens een tuin begint. Van oudsher hebben we getracht ‘onvruchtbare’ gronden vruchtbaar te maken.  De meeste onder ons doen dit door kompost, stro, turf, stalmest en dergelijke in te werken. Dat zijn organische materialen die in de grond vergaan en zorgen voor humusopbouw. Zeer belangrijk maar wel opletten wat je gebruikt! Grasmaaisel is bevoorbeeld enkel aangewezen als het gras geen zaden bevat. Stro is best bio-stro omdat het klassieke stro veel chemicaliên bevat oa een groeiremmer waarvan je tuinplanten ook nog last kunnen ondervinden.

Je kan de structuur van de bodem ook blijvend wijzigen door lavagruis of bentoniet in de grond in te werken. Hierdoor verander je letterlijk de structuur van de grond voor een zeer lange tijd zodat  de grond beter water en voedingsstoffen gaat vasthouden.

Je kan op zandgrond wonen en dan zal je al gemerkt hebben dat je grond er altijd droog bij ligt. Het heeft geregend en de volgende dag is de tuin terug droog en moet je weer water geven. Dat is inderdaad typisch voor zandgrond en lastig voor een groentetuin. Zandgrond kan je vermengen met bentoniet. Dit zijn kleimineralen die ontstaan zijn door verwering van gesteenten. Je moet  bentoniet inderdaad inwerken, niet zomaar over de grond strooien want dan vormen de kleimineralen een ondoordringbare bovenlaag en dat is nefast voor de bodem. Je moet ook opletten dat je niet teveel bentoniet geeft want ook dat zorgt dan voor verslemping. Voor de groententuin kan je zonder problemen jaarlijks 3 kg per are geven en zo langzaam de structuur verbeteren. Voor een siertuin en gazon kan je maar éénmalig toedienen natuurlijk en moet je dus goed opletten voor overdosering.

Misschien heb je zware kleigrond, dat is het andere uiterste van zandgrond. Concreet betekent dit bij veel regen dat het water dikwijls op de grond blijft staan omdat  het niet kan doorsijpelen  en bij droogte dat de grond keihard wordt en niet meer te bewerken valt. Ook dergelijke grondstructuur is moeilijk om op te telen en kan verbeterd worden door lavagruis in de grond in te werken. Lavagruis is een gesteente (lava) dat in kleine korrels werd vergruisd. Het  verlucht de grond en gaat ook blijvend in de grond aanwezig blijven. Ook dit moet net als bentoniet in de grond op voorhand in gewerkt worden dus voor er iets geplant is op het perceel.

En dan heb je nog alle variaties daar tussen in. Misschien heb je zand-leem grond, dit wordt meestal als de beste grondstructuur ervaren omdat hij niet te licht en niet te zwaar is. Heb je meer zand dan leem in je grond, kan je een beetje bentoniet inwerken. Heb je meer leem dan zand als samenstelling, dan kan je wat lavagruis inwerken.

Eénmaal immers als er sierplanten, bomen of struiken zijn aangeplant of gras is aangelegd, is het te laat om deze grondbewerkingen nog uit te voeren.  Kanttekening hierbij is dat bentoniet en lavagruis duur zijn en je je moet afvragen in hoeverre het zinvol is.

Sommige onder jullie zullen dit geen goed idee vinden omdat het ingrijpt op natuur. En moeten we dat wel doen? Je kan er ook voor kiezen de  juiste planten op de juiste grondsoort te zetten waardoor de bodem juist benut wordt en de planten toch goed zullen groeien omdat ze op de juiste bodemsoort staan.Of je kan er voor kiezen aan permacultuur te doen waardoor volledig wordt vertrokken van de natuur en zo weinig mogelijk ingrepen gebeuren.

Kies wat voor jou past en haalbaar is maar denk wel twee keer na vooraleer je iets in je grond inwerkt of je grond bewerkt. Aandacht voor het milieu en de biodiversiteit moet in mijn ogen toch centraal staan.